วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 Mr.Tagyen Neville Tata and Mr.Sebastien Colin คุณครูชาวต่างชาติกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนสตึก เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในโครงการการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลสะแก จังหวัดบุรีรัมย์
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564  Mr.Tagyen Neville Tata and Mr.Sebastien Colin  คุณครูชาวต่างชาติกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนสตึก เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในโครงการการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลสะแก จังหวัดบุรีรัมย์

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved