วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีเชิงวิศวกรรม โดยมี นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกเป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved