วันที่ 19 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียนโรงเรียนสตึก สายศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น โดยมีคุณครู Hashimoto Aiko จากโรงเรียนสุรนารีวิทยา เป็นวิทยาการในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 19 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียนโรงเรียนสตึก สายศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น โดยมีคุณครู Hashimoto Aiko จากโรงเรียนสุรนารีวิทยา เป็นวิทยาการในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved