วันที่ 18 มกราคม 2566 นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2565 "บ่มเพราะต้นกล้าความดี เพื่อศักดิ์ศรีลูกวนาลัย " ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 18 มกราคม 2566 นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2565 “บ่มเพราะต้นกล้าความดี เพื่อศักดิ์ศรีลูกวนาลัย ” ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved