วันที่ 17-18 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสตึก โดยวิทยากรจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล แสนสุข อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 17-18 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสตึก โดยวิทยากรจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  แสนสุข อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved