วันที่ 16 มกราคม 2566 ผู้บริหาร ข้าราชการครูโรงเรียนสตึกเข้าร่วมพิธีวันครูแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และความสำคัญของครู ที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดี สร้างเยาวชนให้เป็นคนดีของประเทศชาติ โดยมีนายกันวลินทร์ เมืองแก้ว นายอำเภอสตึก เป็นประธาน ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 16 มกราคม 2566 ผู้บริหาร ข้าราชการครูโรงเรียนสตึกเข้าร่วมพิธีวันครูแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และความสำคัญของครู ที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดี สร้างเยาวชนให้เป็นคนดีของประเทศชาติ โดยมีนายกันวลินทร์ เมืองแก้ว นายอำเภอสตึก เป็นประธาน  ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก

กดดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1rHRKw0K8DczZulAmc3GZn4fY3YNLLkvD

58 Views
Print Friendly, PDF & Email

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved