วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 โดยท่านผู้อำนวยการวีระศักดิ์ พินิจ พร้อมรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ รองวรัทภพ สมันศรี ด้วยกลุ่มงานแนะแนว โรงเรียนสตึก ได้มีการบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง โรงเรียนสตึก กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 16  พฤศจิกายน 2564  โดยท่านผู้อำนวยการวีระศักดิ์  พินิจ  พร้อมรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ รองวรัทภพ สมันศรี ด้วยกลุ่มงานแนะแนว โรงเรียนสตึก  ได้มีการบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง โรงเรียนสตึก กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved