วันที่ 15-17 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสตึกจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม "คุณธรรม จริยธรรม เชิดชูคุณค่า สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์" สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 15-17 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสตึกจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม “คุณธรรม จริยธรรม เชิดชูคุณค่า สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved