วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูกลุ่มงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนสตึก ประเมินนักเรียนในการประกวดโครงงานการออกแบบเชิงวิศวกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ บริเวณโรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายวีระศักดิ์  พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูกลุ่มงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนสตึก ประเมินนักเรียนในการประกวดโครงงานการออกแบบเชิงวิศวกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ บริเวณโรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved