วันที่ 14 มิถุนายน 2565 งานแนะแนวโรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มีการจัดการถ่ายทอดสดผ่าน Smart Tv ไปยังห้องเรียนต่างๆ
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 14 มิถุนายน  2565  งานแนะแนวโรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ดร.พีระพงศ์  ตริยเจริญ  ผู้จัดการระบบ TCAS ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มีการจัดการถ่ายทอดสดผ่าน Smart  Tv  ไปยังห้องเรียนต่างๆ

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved