วันที่ 11 มีนาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก นายวีระศักดิ์ พินิจ เป็นประธานในพิธีเปิดการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์การเรียนรู้ (IS) ปีการศึกษา 2564 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 11 มีนาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก นายวีระศักดิ์  พินิจ  เป็นประธานในพิธีเปิดการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์การเรียนรู้ (IS) ปีการศึกษา 2564 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved