วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายศุภฤกษ์ พลายงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม นางสิริกาญจน์ วงศาสนธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน การเงินพัสดุ โรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายศุภฤกษ์ พลายงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม นางสิริกาญจน์  วงศาสนธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน การเงินพัสดุ โรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved