วันที่ 11 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตึก จัดกิจกรรมเข้าค่ายโครงการพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่องเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาการอ่านการเขียนไม่คล่อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตึก โดยวิทยากรจาก นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะศึกษาศาสตร์ เอกวิชา ภาษาไทย ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 11 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตึก จัดกิจกรรมเข้าค่ายโครงการพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่องเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาการอ่านการเขียนไม่คล่อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตึก โดยวิทยากรจาก นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะศึกษาศาสตร์ เอกวิชา ภาษาไทย ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved