วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสตึก นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสตึก นายวีระศักดิ์  พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved