วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนสตึก จัดกิจกรรม English Camp โดยมี นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกเป็นประธานเปิดกจกรรม และมีวิทยากรเป็นอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาให้ความรู้ ณ ห้องโสต โรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนสตึก จัดกิจกรรม English Camp โดยมี นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกเป็นประธานเปิดกจกรรม และมีวิทยากรเป็นอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาให้ความรู้ ณ ห้องโสต โรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved