วันที่ 10 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตึก นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 10 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตึก นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved