วันที่ 1 สิงหาคม 2565วันที่ 1 สิงหาคม 2565 งานธนาคารโรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร ”ยอดนักออม” ให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนสตึกที่มียอดการออมสูงสุดของแต่ละระดับชั้น ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก งานธนาคารโรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร ”ยอดนักออม” ให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนสตึกที่มียอดการออมสูงสุดของแต่ละระดับชั้น ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 1 สิงหาคม 2565วันที่ 1 สิงหาคม 2565 งานธนาคารโรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร ”ยอดนักออม” ให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนสตึกที่มียอดการออมสูงสุดของแต่ละระดับชั้น ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก งานธนาคารโรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร ”ยอดนักออม” ให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนสตึกที่มียอดการออมสูงสุดของแต่ละระดับชั้น ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved