รางวัลชนะเลิศการแข่ง TO BE NUMBER ONE
โพสต์เมื่อ:

ขอแสดงความยินดี กับ ทีม BE MEชุมนุม To Be Number One โรงเรียนสตึกได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่น Teenageในรายการ “To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2021” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 พฤศจิกายน 2563

โรงเรียนสตึกขอขอบคุณท่าน นายกฯวิมลนันท์ ทิมาตฤกะ มอบเงินสนับสนุน 10,000 บาท

คุณวิชัย มูลคำ ศิษย์เก่ารุ่น 26 มอบเงินสนับสนุน 5,000 บาท

ดร.อรุณี สาธรพิทักษ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ และนายภาคภูมิ สาธรพิทักษ์ บุตรชาย สนับสนุน 10,000 บาท

ท่านนายกฯพงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี มอบเงินสนับสนุน 10,000 บาท

คุณศุภสิทธิ์ อึ้งพัฒนกิจ โรงแรมสหพัฒนาแกรนด์ มอบเงินสนับสนุน 5,000 บาท

ท่านรองฯรุ่งจิต สุวรรณธาดา มอบเงินสนับสนุน 7,500 บาท

คุณพวงเพชร โพธิ์เงิน มอบเงินสนับสนุน 3,000 บาท

106 Views
Print Friendly, PDF & Email
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved