รับการประเมินแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
โพสต์เมื่อ:
รับการประเมินแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

โรงเรียนสตึกรับการประเมินแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานวันที่ 2 มีนาคม 2563 ขอขอบคุณ คณะกรรมการที่ประเมินแบบกัลยาณมิตรให้การแนะนำเป็นอย่างดี คลิกชมบรรยากาศhttps://drive.google.com/drive/folders/1Y81xu3coEVh_FBKc_OYaZcTbmahc1oKt?usp=sharing

148 Views
Print Friendly, PDF & Email
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved