พิธีมอบเกียรติบัตรและประดับเครื่องหมายนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชาและนักศึกษาวิชาทหารจราจร ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 12 กันยายน 2565 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
พิธีมอบเกียรติบัตรและประดับเครื่องหมายนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชาและนักศึกษาวิชาทหารจราจร ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 12 กันยายน 2565 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved