ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชุดการแสดงของโรงเรียนสตึกร่วมการแสดงในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เป็นประธานในพิธี
โพสต์เมื่อ:
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชุดการแสดงของโรงเรียนสตึกร่วมการแสดงในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยมีพลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุก องคมนตรี คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เป็นประธานในพิธี

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved