ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสตึก ร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันก่อตั้งโรงเรียนสตึกและวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสตึก ร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันก่อตั้งโรงเรียนสตึกและวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved