ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสตึกร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 110 คน ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสตึกร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 110 คน ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved