ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางศึกษาโรงเรียนสตึก นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงต้อนรับในงาน MOTOGP OR THAILAND GRAND PRIX 2022 ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน, 2 ตุลาคม 2565 สนามบินบุรีรัมย์ อำเภอสตึก
โพสต์เมื่อ:
ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางศึกษาโรงเรียนสตึก นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงต้อนรับในงาน MOTOGP OR THAILAND GRAND PRIX 2022 ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน, 2 ตุลาคม 2565  สนามบินบุรีรัมย์ อำเภอสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved