ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสตึกร่วมขบวนพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานหน้า "พระพุทธปฎิมาสันตยาภิรมย์สตึกอุดมราษฎร์นิมิตมุนินทร์" (พระเจ้าใหญ่)
โพสต์เมื่อ:
ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสตึกร่วมขบวนพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานหน้า “พระพุทธปฎิมาสันตยาภิรมย์สตึกอุดมราษฎร์นิมิตมุนินทร์” (พระเจ้าใหญ่)

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved