บรรยากาศการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 35
โพสต์เมื่อ:
บรรยากาศการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 35

โรงเรียนสตึก โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คริตศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ครั้งที่ 35 จากการสอบแข่งขันทักษะ วันที่ 25 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ในงานมีนายโกศล เสนาปักธงไชย ผู้อุำนวยการโรงเรียนสตึก เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร โรงเรียนขอขอบคุณกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา ขอขอบคุณครูรัชรินทร์ พิทยนัันท์ เจ้าของโครงการ เชิญชมบรรยากาศครับ

คลิกชมบรรยากาศครับhttps://drive.google.com/drive/folders/1ZZ7BK9OsjszkianhGVMWHpfTDy2kJnuZ?usp=sharing

195 Views
Print Friendly, PDF & Email
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved