ท่านผู้อำนวยการวีระศักดิ์ พินิจ พร้อมคณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนโรงเรียนสตึก ร่วมกิจกรรมอำลาสถาบันและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา วันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
ท่านผู้อำนวยการวีระศักดิ์  พินิจ  พร้อมคณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนโรงเรียนสตึก ร่วมกิจกรรมอำลาสถาบันและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา วันที่  4 มีนาคม  2565  ณ โดมอเนกประสงค์   โรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved