งานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมดำเนินการนำนักเรียนเข้าร่วมในโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ในวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
งานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมดำเนินการนำนักเรียนเข้าร่วมในโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ในวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved