คุณครูอัลิปรียา เครื่องรัมย์ พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสตึก จำนวน 7 คน เพื่อเข้าร่วมอบรม “ทำดี ทำได้ ให้เลือด ” ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมฮอลล์ 3 โรงแรมบุรีเทล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
โพสต์เมื่อ:
คุณครูอัลิปรียา เครื่องรัมย์ พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสตึก จำนวน 7 คน เพื่อเข้าร่วมอบรม “ทำดี ทำได้ ให้เลือด ” ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมฮอลล์ 3 โรงแรมบุรีเทล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved