คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตึกแสดงความยินดีกับนายวรัทภพ สมันศรี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อดำรงตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โพสต์เมื่อ:
คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตึกแสดงความยินดีกับนายวรัทภพ  สมันศรี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อดำรงตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved