กิจกรรมตลาดนัดวิชาการปีการศึกษา 2562
โพสต์เมื่อ:
กิจกรรมตลาดนัดวิชาการปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสตึกไก้จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ. โดมอนเกประสงค์ อาคาร 4 และหอประชุม

คลิกเพื่อชมบรรยากาศพิธีเปิดครับ https://drive.google.com/drive/folders/1n64iMfpXBgP1uaf6_0XRVLUKw3NeBz93?usp=sharing

การจัดตลาดนัดวิชาการของห้องเรียนพิเศษด้านวิทย์-คณิต
https://drive.google.com/drive/folders/1KF-_EwUpYi_SFgGvny3JGZKgFTfOvdub?usp=sharing
การจัดตลาดนัดวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยhttps://drive.google.com/drive/folders/1RKp7hp5ysLxsEJACUTwxMrpAV7vJgdPT?usp=sharing
173 Views
Print Friendly, PDF & Email
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved