นางสาวอัลิปรียา  แก้วกล้า
นางสาวอัลิปรียา แก้วกล้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา/เอก
คณะ
มหาวิทยาลัย
กศ.บ.
วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
กศ.ม.
การวัดผลการศึกษา
ศึกษาศาสตร์
นเรศวร
ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved