นางพัณณ์ชิตา บาลวรเศรษฐ์
นางพัณณ์ชิตา บาลวรเศรษฐ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา/เอก
คณะ
มหาวิทยาลัย
คบ.
ภาษาอังกฤษ
ครุศาสตร์
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved