ฝ่ายบริหารวิชาการ

วิชาการ เน้นสร้าง ทางความคิด
เสริมความรู้ พัฒนาจิต มีพร้อมสรรพ์
ห้องสมุด แหล่งค้นคว้า สารพัน
Research สรรความรู้ สู่สากล

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved