ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนสวย ป่างาม นามสตึก
สถานศึกษาเด่น เป็นศักดิ์ศรี
สร้างความรู้ คู่คุณธรรม สร้างความดี
สามัคคี เร่งรัด พัฒนา

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved