ติดต่อเรา

โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ที่อยู่

เลขที่ 123 หมู่ที่ 23 ตำบลนิคม
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์: 044-681124
โทรสาร: 044-681122

ช่องทางอื่นๆ

E-mail: admin@satuk.ac.th
Facebook: เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตึก

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved