ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

เลือกปีที่ต้องการค้นหา

เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา

วันที่ 1 สิงหาคม 2565วันที่ 1 สิงหาคม 2565 งานธนาคารโรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร ”ยอดนักออม” ให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนสตึกที่มียอดการออมสูงสุดของแต่ละระดับชั้น ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก งานธนาคารโรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร ”ยอดนักออม” ให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนสตึกที่มียอดการออมสูงสุดของแต่ละระดับชั้น ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
วันที่ 1 สิงหาคม 2565วันที่ 1 สิงหาคม 2565 งานธนาคารโรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร ”ยอดนักออม” ให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนสตึกที่มียอดการออมสูงสุดของแต่ละระดับชั้น ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก งานธนาคารโรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร ”ยอดนักออม” ให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนสตึกที่มียอดการออมสูงสุดของแต่ละระดับชั้น ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
โรงเรียนสตึกแสดงความยินดีกับนางปฎิญญา จันทร์สระบัว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ เพื่อดำรงตำแหน่งใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนสตึกแสดงความยินดีกับนางปฎิญญา จันทร์สระบัว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ เพื่อดำรงตำแหน่งใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสตึกจัดโครงการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตึก
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสตึกจัดโครงการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตึก
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตึก ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมอำเภอสตึก โดยมีนายอำเภอสตึก เป็นประธาน
วันที่ 28  กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตึก ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมอำเภอสตึก โดยมีนายอำเภอสตึก เป็นประธาน
โรงเรียนสตึก ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนพระครูพิทยาคม ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตึก
โรงเรียนสตึก ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนพระครูพิทยาคม ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตึก
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 พิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กสศ. กลุ่มเก่า (รอบ1) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก เป็นผู้มอบทุนให้แก่นักเรียนจำนวน 6 ราย ทุนละ 1,500 บาทณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตึก
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 พิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กสศ. กลุ่มเก่า (รอบ1) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก เป็นผู้มอบทุนให้แก่นักเรียนจำนวน 6 ราย ทุนละ 1,500 บาทณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตึก
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสตึก ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณพิธีโรงเรียนสตึก
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสตึก ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณพิธีโรงเรียนสตึก
ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสตึกร่วมขบวนพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานหน้า "พระพุทธปฎิมาสันตยาภิรมย์สตึกอุดมราษฎร์นิมิตมุนินทร์" (พระเจ้าใหญ่)
ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสตึกร่วมขบวนพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานหน้า “พระพุทธปฎิมาสันตยาภิรมย์สตึกอุดมราษฎร์นิมิตมุนินทร์” (พระเจ้าใหญ่)
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสตึก ร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันก่อตั้งโรงเรียนสตึกและวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสตึก ร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันก่อตั้งโรงเรียนสตึกและวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสตึกร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 110 คน ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสตึกร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 110 คน ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
คุณครูอัลิปรียา เครื่องรัมย์ พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสตึก จำนวน 7 คน เพื่อเข้าร่วมอบรม “ทำดี ทำได้ ให้เลือด ” ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมฮอลล์ 3 โรงแรมบุรีเทล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
คุณครูอัลิปรียา เครื่องรัมย์ พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสตึก จำนวน 7 คน เพื่อเข้าร่วมอบรม “ทำดี ทำได้ ให้เลือด ” ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมฮอลล์ 3 โรงแรมบุรีเทล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสตึก จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย พิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสตึก จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย พิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved