ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

เลือกปีที่ต้องการค้นหา

เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 งานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีร่วมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนสตึก ร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 งานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีร่วมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนสตึก ร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก นำนักเรียนทีม BE ME โรงเรียนสตึก เข้ารับเกียรติบัตรในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THALAND CHAMPIONSHIP 2023 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายวีระศักดิ์  พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก นำนักเรียนทีม BE ME โรงเรียนสตึก เข้ารับเกียรติบัตรในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THALAND CHAMPIONSHIP 2023 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากไชยวัฒน์  จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ กลุ่มที่ 4 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายวีระศักดิ์  พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ กลุ่มที่ 4 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสตึก จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสตึก
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสตึก จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสตึก
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสตึก ร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ โดมอเนกประสงค์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสตึก ร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ โดมอเนกประสงค์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
5 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสตึก ร่วมกิจกรรมขบวนเทิดพระเกียรติ ในงานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2565 ณ ลำน้ำมูล อำเภอสตึก
5 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสตึก ร่วมกิจกรรมขบวนเทิดพระเกียรติ ในงานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2565 ณ ลำน้ำมูล อำเภอสตึก
3 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสตึก ร่วมกิจกรรมเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ลำน้ำมูล อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
3 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสตึก ร่วมกิจกรรมเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ลำน้ำมูล อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตึกแสดงความยินดีกับนายวรัทภพ สมันศรี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อดำรงตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตึกแสดงความยินดีกับนายวรัทภพ  สมันศรี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อดำรงตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
31 ตุลาคม 2565 นายวีระศักดิ์ พินิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตึกประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
31 ตุลาคม 2565 นายวีระศักดิ์ พินิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตึกประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
23 ตุลาคม 2565 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตึก ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าพระบาทราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอสตึก
23 ตุลาคม 2565 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตึก ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าพระบาทราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอสตึก
13 ตุลาคม 2565 ผู้บริหาร ข้าราชการครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โดมอเนกประสงค์ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หน้าที่ว่าการอำเภอสตึก
13 ตุลาคม 2565 ผู้บริหาร ข้าราชการครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โดมอเนกประสงค์ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หน้าที่ว่าการอำเภอสตึก
7 ตุลาคม 2565 ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตึก ร่วมแสดงความยินดีกับนายวรัทภพ สมันศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
7 ตุลาคม 2565 ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตึก ร่วมแสดงความยินดีกับนายวรัทภพ  สมันศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved