ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

เลือกปีที่ต้องการค้นหา

เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา

โรงเรียนสตึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดี นายโกศล เสนาปักธงไชย ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสรับรางวัลประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
โรงเรียนสตึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดี นายโกศล เสนาปักธงไชย ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสรับรางวัลประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
โรงเรียนสตึก ขอแสดงความยินดีกับ นางสุภารัตน์ น้อยพรม เนื่องในโอกาสได้รับเลื่อนวิทยฐานะ #ครูชำนาญการ ด้วยความยินดียิ่ง
โรงเรียนสตึก ขอแสดงความยินดีกับ นางสุภารัตน์ น้อยพรม เนื่องในโอกาสได้รับเลื่อนวิทยฐานะ #ครูชำนาญการ ด้วยความยินดียิ่ง
29 ก.พ. 2567 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสตึก นำโดยนางสิริกาญจน์ วงศาสนธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนสตึก ได้เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 เพื่อรับฟังนโยบายและร่วมปรึกษาหารือ หาทางแก้ไขให้นักเรียนมีสิทธิ์สอบปลายภาค ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
29 ก.พ. 2567 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสตึก นำโดยนางสิริกาญจน์ วงศาสนธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนสตึก ได้เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 เพื่อรับฟังนโยบายและร่วมปรึกษาหารือ หาทางแก้ไขให้นักเรียนมีสิทธิ์สอบปลายภาค ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการ Aerosoft มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาให้นักเรียน โรงเรียนสตึก โดยมีนางสิริกาญจน์ วงศาสนธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางปฏิญญา จันทร์สระบัว รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬา โครงการ “Aerosoft แจกทุนการศึกษา 100 ล้านบาท” จากบริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft โดยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 ทุนๆ ละ 5,000 บาท มอบทุนสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 5,000 บาท และมอบอุปกรณ์การกีฬาให้แก่โรงเรียนมูลค่า 5,571 บาท รวมมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาจำนวน 40,571 บาท ในการนี้ โรงเรียนสตึก ขอขอบคุณบริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ที่ได้จัดโครงการที่ดีเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการกีฬาให้แก่นักเรียน และโรงเรียน มา ณ ที่นี้
วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการ Aerosoft มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาให้นักเรียน โรงเรียนสตึก โดยมีนางสิริกาญจน์ วงศาสนธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางปฏิญญา จันทร์สระบัว รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬา โครงการ “Aerosoft แจกทุนการศึกษา 100 ล้านบาท” จากบริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft โดยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 ทุนๆ ละ 5,000 บาท มอบทุนสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 5,000 บาท และมอบอุปกรณ์การกีฬาให้แก่โรงเรียนมูลค่า 5,571 บาท รวมมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาจำนวน 40,571 บาท ในการนี้ โรงเรียนสตึก ขอขอบคุณบริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ที่ได้จัดโครงการที่ดีเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการกีฬาให้แก่นักเรียน และโรงเรียน มา ณ ที่นี้
28 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสตึก นำโดยนายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวนทั้งสิ้น 469 ทุน ทุนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 703,500 บาท ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
28 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสตึก นำโดยนายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวนทั้งสิ้น 469 ทุน ทุนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 703,500 บาท ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
21 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสตึก จัดกิจกรรมยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อทำการทดลองการทางศึกษาระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
21 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสตึก จัดกิจกรรมยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อทำการทดลองการทางศึกษาระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
23 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสตึก จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีนายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญทางพระพุทธศาสนา และอนุรักษณ์วัฒนธรรมไทย ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสตึก
23 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสตึก จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีนายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญทางพระพุทธศาสนา และอนุรักษณ์วัฒนธรรมไทย ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสตึก
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE โดยมีนายโกศล เสนาปักธงไชย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนจากกิจกรรมการเรียนการสอนและทักษะในการทำงาน ณ บริเวรโดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE โดยมีนายโกศล เสนาปักธงไชย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนจากกิจกรรมการเรียนการสอนและทักษะในการทำงาน ณ บริเวรโดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก เป็นประธานพิธีเปิดงานการนำเสนอผลงานการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ด้วยต้นเอง(is) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ณ บริเวรชั้นล่างอาคาร4
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก เป็นประธานพิธีเปิดงานการนำเสนอผลงานการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ด้วยต้นเอง(is) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ณ บริเวรชั้นล่างอาคาร4
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสตึก ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการและนำเสนอโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีเชิงวิศวกรรม โดยมี นางสิริกาญจน์  วงศาสนธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด และนายทัศวิน  โขรัมย์ นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีโคตร นายสัจจา  ประเสริฐกุล นางสาวณัฏฐศศิ  ศรีสุธรรม คณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ด้วย
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสตึก ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการและนำเสนอโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีเชิงวิศวกรรม โดยมี นางสิริกาญจน์  วงศาสนธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด และนายทัศวิน  โขรัมย์ นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีโคตร นายสัจจา  ประเสริฐกุล นางสาวณัฏฐศศิ  ศรีสุธรรม คณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ด้วย
โรงเรียนสตึก ขอแสดงความยินดีนายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก ได้รับโล่รางวัลผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.)
โรงเรียนสตึก ขอแสดงความยินดีนายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก ได้รับโล่รางวัลผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.)
โรงเรียนสตึก ขอแสดงความยินดี นางสาวเอื้องอุมา โยสาจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.)
โรงเรียนสตึก ขอแสดงความยินดี นางสาวเอื้องอุมา โยสาจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.)
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved