ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

เลือกปีที่ต้องการค้นหา

เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา

บรรยากาศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
บรรยากาศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
นักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทย์-คณิต เข้าค่าย ณ. สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
นักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทย์-คณิต เข้าค่าย ณ. สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
ค่ายลูกเสือโรงเรียนสตึก ประจำปีการศึกษา 2563
ค่ายลูกเสือโรงเรียนสตึก ประจำปีการศึกษา 2563
รับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด อ.ก.ต.ป.น เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564
รับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด อ.ก.ต.ป.น เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564
การสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่ 36
การสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่ 36
ค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ปีการศึกษา 2563
ค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ปีการศึกษา 2563
รางวัลชนะเลิศการแข่ง TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนสตึกจัดงานวันอำลานักเรียนและมุทิตาจิต
นำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
นำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาจังหวัด 2563
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาจังหวัด 2563
รับการประเมินแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
รับการประเมินแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved