ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

เลือกปีที่ต้องการค้นหา

เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา

รางวัลชนะเลิศการแข่ง TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนสตึกจัดงานวันอำลานักเรียนและมุทิตาจิต
นำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
นำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาจังหวัด 2563
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาจังหวัด 2563
รับการประเมินแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
รับการประเมินแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะ A-math
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะ A-math
กิจกรรมตลาดนัดวิชาการปีการศึกษา 2562
กิจกรรมตลาดนัดวิชาการปีการศึกษา 2562
บรรยากาศการประเมินวิทยฐานะ
บรรยากาศการประเมินวิทยฐานะ
บรรยากาศการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 35
บรรยากาศการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 35
กีฬาต้านยาเสพติด 2563
กีฬาต้านยาเสพติด 2563
กีฬาต้านยาเสพติด(นัดพิเศษ)
กีฬาต้านยาเสพติด(นัดพิเศษ)
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved