กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หมายเหตุ: สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของบุคลากร ผ่านการ click ที่ชื่อบุคลากรได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ข่าวกิจกรรมของกลุ่มสาระฯ

เลือกปีที่ต้องการค้นหา

เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา

มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ ประเภท เอแม็ท การต่อเลขคำนวณ รุ่นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 หญิง ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 14
รางวัลชนะเลิศ ประเภท เอแม็ท การต่อเลขคำนวณ รุ่นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 หญิง ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 14
มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ค่ายคณิตเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 2562
ค่ายคณิตเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 2562
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved