กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ: สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของบุคลากร ผ่านการ click ที่ชื่อบุคลากรได้

กลุ่มงานเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์

ข่าวกิจกรรมของกลุ่มสาระฯ

เลือกปีที่ต้องการค้นหา

เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา

มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์
อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์