นางสาวศรินทรา ภาพันธ์
นางสาวศรินทรา ภาพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: -
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา/เอก
คณะ
มหาวิทยาลัย
วท.บ.
เคมี
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved