รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563
โพสต์เมื่อ:

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

เนื่องด้วยสถานะการเฝ้าระวัง”ไวรัสโคโรน่า” สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) โรงเรียนสตึกจึงได้ปรับเปลี่ยน รูปแบบการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยใช้ระบบออนไลน์โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยกดที่ลิงค์ด้านล่าง เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 25 มีนาคม

กรอกข้อมูลสมัครเข้าเรียน ม.1

https://forms.gle/sGaMhUi5cyA9yYJB8

กรอกข้อมูลสมัครเข้าเรียน ม.4

https://forms.gle/D6RcmoUqhQ5cMR5h8

2. เมื่อถึงกำหนดการรับสมัครนักเรียน ในวันที่ 21-25 มีนาคม โรงเรียนจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โดย update ทุกวันหลังเวลา 17.00 น.

3. นักเรียนที่ไม่มีรายชื่อ อาจเกิดจากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้กรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง

** ในวันที่รับสมัคร 21-25 ไม่ต้องส่งเอกสาร หลักฐานใดๆทั้งสิ้น เพียงแค่กรอกข้อมูลออนไลน์
** นักเรียนที่มีชื่อเข้าสอบ ถือว่าสิ้นสุดกระบวนการรับสมัคร ไม่ต้องมาสมัครที่โรงเรียน
** รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ จะประกาศรอบแรกในวันที่ 27 มีนาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์
096-7309321 (รองกัญญา )
095-6096037 (ครูวาทินี)

1,284 Views
Print Friendly, PDF & Email
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved