อบรมเชิงปฏิบัติการการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)
โพสต์เมื่อ:
อบรมเชิงปฏิบัติการการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)

นายโกศล เสนาปักธงไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) วันที่ 8 -9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ขอขอบคุณกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่จัดกิจกรรมให้ความรู้เด็กนักเรียนในครั้งนี้ ชื่นชมครับ

คลิกดูบรรยากาศการอบรมครับhttps://drive.google.com/drive/folders/1KjEBY8vmZjaO2bsigeYRifBu-2hqApo4?usp=sharing
79 Views
Print Friendly, PDF & Email
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved