กลุ่มสาระฯ: กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนสตึก ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนสตึก ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
การก่อสร้างโดมโรงเรียนสตึก
การก่อสร้างโดมโรงเรียนสตึก
ซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
ซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
งานเกษียณอายุราชการ
งานเกษียณอายุราชการ
เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายจากผู้บริหารของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จังหวัดนครราชสีมา
เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายจากผู้บริหารของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จังหวัดนครราชสีมา
มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved