กลุ่มสาระฯ: กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ทำบุญตักบาตรโรงเรียนสตึก
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมกีฬาคุณครู
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 26-27 ธ.ค.2562
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 26-27 ธ.ค.2562
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved