ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

เลือกปีที่ต้องการค้นหา

เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา

ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนสตึก ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนสตึก ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
การก่อสร้างโดมโรงเรียนสตึก
การก่อสร้างโดมโรงเรียนสตึก
ซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
ซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
งานเกษียณอายุราชการ
งานเกษียณอายุราชการ
เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายจากผู้บริหารของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จังหวัดนครราชสีมา
เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายจากผู้บริหารของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จังหวัดนครราชสีมา
มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาสังคมศึกษาฯ
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาสังคมศึกษาฯ
มอบเกียรติบัตรสัปดาห์วิทยาศาสตร์
มอบเกียรติบัตรสัปดาห์วิทยาศาสตร์
มอบเกียรติบัตร คนดี ศรีวนาลัย
มอบเกียรติบัตร คนดี ศรีวนาลัย
การนิเทศภายใน
การนิเทศภายใน
รางวัลชนะเลิศ ประเภท เอแม็ท การต่อเลขคำนวณ รุ่นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 หญิง ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 14
รางวัลชนะเลิศ ประเภท เอแม็ท การต่อเลขคำนวณ รุ่นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 หญิง ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 14
1 2 3 4 9 10
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved