ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

เลือกปีที่ต้องการค้นหา

เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา

ทำบุญตักบาตรโรงเรียนสตึก
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมกีฬาคุณครู
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 26-27 ธ.ค.2562
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 26-27 ธ.ค.2562
คณะครูโรงเรียนสตึกน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
การสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 35
ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนสตึก ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนสตึก ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
การก่อสร้างโดมโรงเรียนสตึก
การก่อสร้างโดมโรงเรียนสตึก
ซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
ซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
งานเกษียณอายุราชการ
งานเกษียณอายุราชการ
1 2 3 4 10 11
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved