ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

เลือกปีที่ต้องการค้นหา

เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา

เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายจากผู้บริหารของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จังหวัดนครราชสีมา
เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายจากผู้บริหารของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จังหวัดนครราชสีมา
มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาสังคมศึกษาฯ
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาสังคมศึกษาฯ
มอบเกียรติบัตรสัปดาห์วิทยาศาสตร์
มอบเกียรติบัตรสัปดาห์วิทยาศาสตร์
มอบเกียรติบัตร คนดี ศรีวนาลัย
มอบเกียรติบัตร คนดี ศรีวนาลัย
การนิเทศภายใน
การนิเทศภายใน
รางวัลชนะเลิศ ประเภท เอแม็ท การต่อเลขคำนวณ รุ่นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 หญิง ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 14
รางวัลชนะเลิศ ประเภท เอแม็ท การต่อเลขคำนวณ รุ่นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 หญิง ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 14
การนำเสนองานการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ปีการศึกษา 2562
การนำเสนองานการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ปีการศึกษา 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางสังคมศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางสังคมศึกษา
กิจกรรมมุทิตาจิต คุณครูพรทิพย์ โพธิ์เงิน
กิจกรรมมุทิตาจิต คุณครูพรทิพย์ โพธิ์เงิน
1 2 3 4 9 10