กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ: สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของบุคลากร ผ่านการ click ที่ชื่อบุคลากรได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ข่าวกิจกรรมของกลุ่มสาระฯ

เลือกปีที่ต้องการค้นหา

เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา

มอบเกียรติบัตรสัปดาห์วิทยาศาสตร์
มอบเกียรติบัตรสัปดาห์วิทยาศาสตร์
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตึก
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตึก
การแข่งขันจรวดขวดน้ำในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตึก
การแข่งขันจรวดขวดน้ำในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตึก