โรงเรียนสตึกขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการและกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-15.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
โรงเรียนสตึกขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการและกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-15.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved