ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่ 36 (ให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลตามประกาศโรงเรียนสตึก มารับรางวัลวันที่ 23 มีนาคม 2564 ที่หอประชุมโรงเรียนสตึก เวลา 8.30 น. โดยพร้อมเพรียง)
โพสต์เมื่อ:

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved