กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสตึก ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสตึกเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนักเรียนที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2567 กับคุณครูผู้สอนประจำวิชาคณิตศาสตร์
โพสต์เมื่อ:
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสตึก ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสตึกเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนักเรียนที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2567 กับคุณครูผู้สอนประจำวิชาคณิตศาสตร์

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved