29 ก.พ. 2567 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสตึก นำโดยนางสิริกาญจน์ วงศาสนธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนสตึก ได้เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 เพื่อรับฟังนโยบายและร่วมปรึกษาหารือ หาทางแก้ไขให้นักเรียนมีสิทธิ์สอบปลายภาค ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โพสต์เมื่อ:
29 ก.พ. 2567 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสตึก นำโดยนางสิริกาญจน์ วงศาสนธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนสตึก ได้เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 เพื่อรับฟังนโยบายและร่วมปรึกษาหารือ หาทางแก้ไขให้นักเรียนมีสิทธิ์สอบปลายภาค ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved